Elektronsko bankarstvo

Prednosti e-bankarstva su vremenska i prostorna neograničenost, brzina obavljanja transakcija, niska cena i širok asortiman usluga

Polaznici kursa naučiće istoriju e-bankarstva, da mogu da plaćaju račune bez potrebe za fizičkim pojavljivanjem u banci i da uvek imaju pravovremene informacije o tome šta se događa sa njihovim novcem. Prednosti e-bankarstva su vremenska i prostorna neograničenost, brzina obavljanja transakcija, niska cena i širok asortiman bankarskih proizvoda i usluga i da pomoću e-bank servisa imaju banku na raspolaganju 24 sata dnevno 7 dana u nedelji.

E-bankarstvo
Automatske klirinške kuće
Domaći platni promet
SWIFT
Internet bankarstvo
Servisi elektronskog bankarstva
Virtuelne banke
Elektronski novac
Digitalni novčanik
Studija slučaja E-Cash
Sistemi plaćanja na Internetu
Platne kartice
Sistemi plaćanja zasnovani na elektronskom novcu
Mikroplaćanja
Studija slučaja PayPal
Mobilno bankarstvo
Studija slučaja Telenor PlatiMo
Prednosti e-bankarstva

What's included

  • 18 High quality lessons

  • Works on all devices
  • Certificate of completion

Nikola Radivojevic

Instructor